Marek Smolski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Banaszczyk – Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Hazak – Członek Rady Nadzorczej

Dominik Grygier – Członek Rady Nadzorczej

Natalia Kmera – Członek Rady Nadzorczej